Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Bánovce nad Bebravou

Mgr. Dana Balažovičová
riaditeľka, psychologička

Mgr. Mária Marková
psychologička

Mgr. Lucia Rošteková
psychologička - toho času MD

Mgr. Zuzana Žitňanská
psychologička

Mgr. Miriam Laušová
špeciálna pedagogička

Mgr. Eva Zbudilová
špeciálna pedagogička

Daniela Kušnierová
ekonómka


© 2012 • antonas • Všetky práva vyhradené