Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Bánovce nad Bebravou

Mgr. Dana Balažovičová
riaditeľka, psychologička

Mgr. Mária Marková
psychologička, na materskej dovolenke

Mgr. Lucia Rošteková
psychologička

Mgr. Veronika Kozinková
psychologička

Mgr. Miriam Laušová
špeciálna pedagogička

Mgr. Eva Zbudilová
špeciálna pedagogička

Daniela Kušnierová
ekonómka


© 2012 • antonas • Všetky práva vyhradené