Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Bánovce nad Bebravou

Naša poradňa vydáva časopis s názvom Poradník, v ktorom si môžete prečítať (možno) zaujímavé príspevky

Poradník č.2 v šk. roku 2011/12

Poradník č.1 v šk. roku 2011/12

© 2012 • antonas • Všetky práva vyhradené