Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Bánovce nad Bebravou

  • Ako z dieťaťa nevychovať neurotika
  • Nezaobchádzajte s láskou k dieťaťu ako s odmenou za vzorné správanie. Neodmietajte dieťaťu svoju lásku ako trest za nevhodné správanie. Dajte mu pocítiť, že ho máte stále radi aj keď ho trestáte... viac

  • Rozvoj detí predškolského veku so SZP
  • Jednou z nekonečných tém, ktoré sa pretriasajú vo verejnom ale i neverejnom živote je spolunažívanie s ľuďmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, konkrétne s rómskym etnikom. Riešení je veľa a rôznych... viac

  • Čo by Vám o výchove mohlo povedať Vaše dieťa?
  • Nerozmaznávajte ma. Viem veľmi dobre, že by som nemalo mať všetko, čo chcem. Iba skúšam Vašu trpezlivosť a dôslednosť... viac

  • Informovaný súhlas na prácu s triednym kolektívom
  • Tento súhlas je pre nás potrebný, keď chceme poskytovať psychologickú starostlivosť Vašim deťom v priestoroch školy. Stiahnite si ho z našej stránky, vytlačte, vyplňte potrebné údaje a dajte podpísať rodičom. Ďakujeme...stiahnuť

© 2012 • antonas • Všetky práva vyhradené